Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu
Nefesle İlgili Bilimsel Araştırmalar


Altern Ther Health Med. 2005 Temmuz-Ağustos;11(4):44-52.

"Kronik bel Ağrısı çeken hastalarda randomize, kontrollü nefes tedavisi denemesi."
Mehling WE, Hamel KA, Acree M, Byl N, Hecht FM. Osher Center for Integratif Tıp için Osher Merkezi, Aile ve Topluluk Tıbbı Bölümü, California Üniversitesi, San Francisco, ABD.

BAĞLAM: Kronik bel ağrısı çeken hastalar (kBAÇH) konvansiyonel tıbbi bakımdan genel olarak tatmin değildirler ve alternatif tedavilere başvururlar. Pek çok zihin-vücut tekniğinin kBAÇH’de eksik olan propriyosepsiyonu da içeren bir biçimde bedensel farkındalığı arttırarak bel ağrısı çeken hastalara yardımcı olduğu söylenmektedir. Nefes tedavisi bedensel farkındalıkla meditasyonu ve hareketi buluşturan, batıda çıkmış bir zihin-beden tedavisidir. Preliminer veriler propriyosepsiyon ve bel ağrısı için nefes tedavisinden yararlanmayı önermektedir.

HEDEF: Nefes tedavisinin kBAÇH üzerindeki etkilerini değerlendirmek.

TASARIM: Randomize, kontrollü deneme.

ORTAM: Akademik tıp merkezi.

KATILIMCILAR: kBAÇH'li otuz altı hasta.

MÜDAHALELER: Altı ila sekiz haftalık (12 seans) nefes tedavisine karşı fiziksel tedavi.

TEMEL SONUÇ ÖLÇÜMLERİ: Bazalda, altı ila sekiz hafta ve görsel analog ölçeğiyle (GAÖ) ağrı, Roland Scale’le fonksiyon, Kısa Form 36 (KF-36) ile bütüncül sağlık. Tedavinin başı ve sonunda ölçülen propriyosepsiyon ve bedensel farkındalık için potansiyel bir vekil olarak denge.

SONUÇLAR: Ağrıları iyileşen her iki gruptaki hastalarda müdahale öncesinden sonrasına kadar (GAÖ: nefes tedavisiyle –2,7, fiziksel tedaviyle –2,4; KF-36: + nefes tedavisiyle 14,9 ve fiziksel tedaviyle +21,0). Nefes tedavisine katılanlar hem fonksiyon (Roland: -4,8) hem de fiziksel ve duygusal rol açısından iyileşme gösterdiler (KF-36: +15,5 ve 14,3). Fiziksel tedaviye katılanlar zindelik konusunda iyileşme gösterdiler (SF-36: +15,0). Ortalama iyileşmeler gruplar arasında farklılık göstermedi. Altı ila sekiz haftada, sonuçlar nefes tedavisinin lehine, altı ayda ise fizik tedavisinin bir gelişme gösterdi. Denge ölçümlerinde herhangi bir iyileşme olmadı ve diğer sonuçlarla bir korelasyona da rastlanmadı.

SONUÇLAR: kBAÇH'li hastalar nefes tedavisi sonucunda önemli oranda iyileşme göstermişlerdir. Bel ağrısının standart ağrı ve engellilik ölçümlerindeki değişiklikler, kaliteli ve uzun fiziksel tedavideki ölçümlerle karşılaştırabilir sonuçlar göstermiştir. Nefes tedavisi emniyetli olmuştur. Kalitatif veriler, nefes tedavisinin vücuttaki gerilimle başa çıkmak ve bu konuda farkındalık kazanma yetilerinde gelişmeye yol açtığını göstermiştir. Denge ölçümlerinin, hastaların kBAÇH'sindeki tıbbi değişiklik için geçerli ölçümler olmadığı görülmüştür.Tüm hakları saklıdır. © 2020 Nefes Koçluğu Federasyonu design by ixir.