Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu
Nefesle İlgili Bilimsel Araştırmalar
Hypertens Res. 2005 Haziran;28(6):499-504.

"Derin nefes alma kan basıncını ve nabzı nasıl etkiler?"
Mori H, Yamamoto H, Kuwashima M, Saito S, Ukai H, Hirao K, Yamauchi M, Umemura S. Tıbbi Bakımın İyileşmesi için Japon Tıp Hekimleri ve Diş Hekimleri, Tokyo, Japonya.

Tıbbi Bakımın İyileşmesi için Japon Tıp Hekimleri ve Diş Hekimleri. Derin nefes (DN) ile kan basıncı (KN) arasındaki ilişkiye dair çok az şey bilinmektedir. Geniş bir Japon popülasyonunda DN ile KB arasındaki ilişkileri inceledik. Denekler aynı tıp kurumunun üyesi olan klinik ve hastanelerden randomize olarak seçilerek iki gruba ayrıldılar. Gruplardan birinde, 30 saniyelik bir sürede 6 DN almadan önceki ve aldıktan sonraki KB’leri ölçüldü; diğerinde ise DN olmaksızın oturma pozisyonunda 30 saniyelik bir sürenin öncesinde ve sonrasında KB’leri ölçüldü. Bu ölçümlerden önce, hastaların tümü en az 10 dakika olmak kaydıyla bekleme odasında dinlendiler ve en az 2 dakika da doktorun odasında beklediler. 21.563 hastadan alınan verilerle analiz yapıldı. İki grupta da, sistolik kan basıncı (SBP), diyastolik kan basıncı (DKB) ve nabız atışı (NA), bazal ölçümlerle (p < 0,001) karşılaştırıldığında DN sonrasında ya da 30 saniyelik bir dinlenme sonrasında önemli oranda düşmüştür. SKB’deki kan basıncında düşmeler DN grubunda 30 saniye dinlenen grupta olduğundan daha yüksektir (normal tansiyonlu kişilerde: -6,4 +/- 8,3 vs. –3,0 +/- 7,4 mmHg, p < 0,001; tedavi görmemiş yüksek tansiyonlu kişilerde: -9,6 +/- 10,2 vs. –5,9 +/- 9,1 mmHg, p < 0,001; tedavi görmüş yüksek tansiyonlu kişilerde: -8,3 +/- 9,6 vs. –4,4 +/- 8,3 mmHg, p < 0,001). Gerek DN grubunda gerekse 30 saniye boyunca dinlenmiş grupta daha yüksek bazlı KB olan hastalarda KB’de daha yüksek oranda düşüşler bulunmuştur. Sonuç olarak, bu çalışma KB ölçümünün doktor odasında DN KB’yi düşürdüğü için DN olmadan yapılması gerektiğini öne sürerek bazal KB’ye bağlı KB’deki düşüşü göstermiştir.

Tüm hakları saklıdır. © 2020 Nefes Koçluğu Federasyonu design by ixir.