Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu
Nefesle İlgili Bilimsel AraştırmalarTohoku J Exp Med. 2004 Ağustos;203(4):253-65.

"Sıçanlarda karaciğer rejenerasyonu esnasında hiperbarik oksijen tedavisinin oksidan ve antioksidan seviyeler üzerindeki etkileri."
Özden TA, Uzun H, Bohloli M, Toklu AS, Paksoy M, Şimşek G, Durak H, İşsever H, İpek T.
Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İzleme Öğesi Birimi, İstanbul Üniversitesi, Çapa, Türkiye.

Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisinin oksidan/antioksidan metabolizma üzerindeki etkileri tartışmalıdır ve hepatik rejenerasyon üzerindeki etkileri ise bilinmemektedir. Bu çalışmada, karaciğer rejenerasyonu esnasında HBO tedavisinin oksidan ve antioksidan seviyeleri üzerindeki olası yararlı etkisini araştırdık. Bu çalışmayı yapmak için, kırk sekiz adet Sprague-Dawley sıçanı üzerinde yüzde yetmiş oranında hepatektomi uygulandı ve sıçanlar iki eşit gruba ayrıldı: HBO tedavisine tabi tutulan grupla tutulmayan grup. Karaciğer öreklerinde oksidatif basınç emaresi olan malondialdehit’in (MDA) seviyeleri ile glütasyon (GSH), superoksit dismutaz (SOD) aktivitesi, bakır (Cu) ve zink (Zn) de dahil olmak üzere antioksidan enzimlerin/belirteçlerin seviyelerini belirledik. Ayrıca karaciğer rejenerasyon derecesini belirlemek üzere mitotik indeks (MI) ile üreyen hücre nükleer antijenlerinin (ÜHNA) seviyelerini de ölçtük.  HBO tedavisi MDA seviyelerini önemli oranda azaltırken, SOD aktivitesi, GSH ve Zn seviyelerini de arttırdı. Buna karşıt olarak, Cu seviyeleri HBO tedavisine tabi tutulan karaciğerlerde, tutulmayanlarınkilere göre daha düşüktü. HBO tedavisinin sonuçlarına lipid peroksidasyonundan sorumlu belli enzimlerin supresyonu da etki etmiş olabilir. Ek olarak, HBO tedavisi karaciğer dokularının antioksidan enzimler/belirteçler üretmesini de tetiklemiş olabilir. HBO tedavisine tabi sıçanların kiloları aynı kaldı, fakat HBO tedavisine tabi tutulmamış sıçanlar kilo kaybettiler. HBO tedavisi ayrıca MI ve ÜHNA seviyelerini de yükseltti, ki bu da HBO tedavisinin karaciğer rejenerasyonunu desteklediği anlamına gelmektedir. Bu sonuçlar, HBO’nun MDA’yı azaltması ve antioksidan aktiviteleri arttırması nedeniyle karaciğer rejenerasyonu üzerinde yararlı etkileri olduğunu belirlemektedir. Bu nedenle karaciğer rezeksiyonundan sonra HBO tedavisinin yararlı olabileceğini ileri sürüyoruz.


Tüm hakları saklıdır. © 2020 Nefes Koçluğu Federasyonu design by ixir.