Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu
Nefesle İlgili Bilimsel Araştırmalar


Üroloji. 2008 Temmuz 23.

"PC-3 Prostat Kanseri Hücre Hattının Murin Modelindeki Tümör Büyümesinde Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkileri"
Tang H, Sun Y, Xu C, Zhou T, Gao X, Wang L.
Üroloji Bölümü, Shanghai Changhai Hastanesi, Shanghai, Çin.

HEDEFLER: Hiperbarik oksijenin (HBO) gayrifaal murin prostat kanserindeki tümör büyümesi üzerindeki etkisi olup olmadığı hipotezini test etmek. HBO arttırılmış atmosferik basınçta arı bir biçimde (% 100) nefes alma anlamına gelmektedir.

YÖNTEMLER: İnsanda bulunan prostat PC-3 hücreleri ağır birleşik imünoyetmezliği olan 40 adet fareye enjekte edildi. Randomize olarak 20 seanslık HBO grubuna ve standart koşullardaki normobarik hava tedavisi grubuna ayrıldılar ve gelişen ve elle hissedilebilen bir tümörün histolojik değerlendirmesinden önce 4 hafta boyunca gözlem altında tutuldular. Gelişen PC-3 tümörlerinin analizi tümör hacmini, mikrokanal yoğunluğunu, apoptozla ilişkili emareleri (ie, p53, p27) ve proliferatif indeksi (Ki-67) kapsamaktaydı.

SONUÇLAR: Haftada 5 gün, günde 90 dakikalık 20 seans boyunca 2 atm’de HBO’nun prostat kanserinin hacmi üzerinde etkisine rastlanması (P > ,05). Tümör mikrokanal yoğunluğunda, proliferatif indekste ya da apostoz emarelerinde HBO’ya tabi tutulmayan grupla karşılaştırıldığında bir farklılık gözlemlenmedi (P > ,05).

SONUÇLAR: HBO’nun prostat kanserinde tümörü destekleyen bir etkisi olmadı ve diğer tedavi modelleriyle birlikte emniyetle kullanılması muhtemeldir.Tüm hakları saklıdır. © 2020 Nefes Koçluğu Federasyonu design by ixir.