Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu
Nefesle İlgili Bilimsel Araştırmalar
J Rehabil Med. 2008 Eylül;40(2):119-25.

"Akut omurilik zedelenmesi olan hastalar, normokapnik hiperpne eğitiminden yarar görmekteler"
Van Houtte S, Vanlandewijck Y, Kiekens C, Spengler CM, Gosselink R. Rehabilitasyon Bilimleri Bölümü, Katholieke Üniversitesi Leuven, Kinezyoloji ve Rehabilitasyon Bilimleri, Leuven, Belçika.

ARKAPLAN: Omurilik zedelenmesi olan hastalarda solunum kaslarındaki işlev kaybı, akciğer fonksiyonunun da zarar görmesine ve solunum komplikasyonlarına yol açmaktadır. Ek olarak, solunum komplikasyonları bu popülasyondaki %50-67 oranındaki morbiditeden sorumludur.

HEDEF: Akut omurilik zedelenmesi olan hastalarda hiperpneik normokapnik nefes almanın etkilerini araştırmak.

HASTALAR VE YÖNTEMLER: On dört hasta arasında kontrol (sahte) ve deneysel hiperpneik normokapnik nefes alma egzersiz grubu randomize bir biçimde oluşturuldu. Yaşamsal kapasite, azami iradi ventilasyon, solunum kasları gücü ve dayanıklılığı, solunum komplikasyonları ve belirtileri 4 ve 8 haftalık egzersiz programının öncesinde, sonrasında ve bunu izleyen 8 haftada değerlendirildi.

SONUÇLAR: Azami iradi ventilasyon, solunum kasları gücü ve dayanıklılığı deney grubunda kontrol grubuna göre önemli oranda iyileşme gösterdi (p < 0.05). 8 haftalık egzersiz programında yaşamsal kapasitedeki gelişmeler kontrol grubundan farklı olma eğilimi gösterdi. Akciğer disfonksiyonu indeksi 4 haftalık egzersiz programından sonra düştü ve kontrol grubuna göre deney grubunda solunum komplikasyonlarının çok daha az sıklıkta görüldüğü rapor edildi.

SONUÇ: Omurilik zedelenmesi olan hastalarda hiperpneik normokapnik nefes alma solunum kaslarının gücü ve dayanıklılığını geliştirmiştir. Programdan sonra, solunum komplikasyonlarına çok daha az sıklıkla rastlanmıştır.

TBF Yorumu: Hiperpneik nefes alma olağandan daha yüksek düzeyde nefes almak anlamına gelir (yani daha yoğun derinlikte ama artmış oranda nefes almak zorunda değil.) Normokapnik ise kandaki normal CO2 düzeyleri anlamına gelir. Hiperpneik ya da hiperventilasyonun (iradi olsa bile) normalden düşük CO2 düzeylerine yol açacağı, dolayısıyla paniğe, kramplara ve başka semptomlara yol açacağı gibi hatalı bir varsayım tekrar tekrar ileri sürülmüştür. Bu araştırmanın gösterdiği gibi, bu eşleştirme doğru değildir. Bu vasıf (normokapnik hiperpni) tam olarak çalışmamızın teknik temelidir ve akut travma durumlarında dahi büyük pozitif etkileri vardır. Harika bir çalışma.

Tüm hakları saklıdır. © 2020 Nefes Koçluğu Federasyonu design by ixir.