Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu
Nefesle İlgili Bilimsel AraştırmalarComplement Ther Med. 2005 Eylül;13(3):165-74.

"Uzun dönemli migrenden korunma tedavisinde, biyolojik geri bildirimle desteklenmiş, diyaframdan nefes alma ve sistematik rahatlama ve propranolol kullanımı."
Kaushik R, Kaushik RM, Mahajan SK, Rajesh V. Tıp Bölümü, Himalayan Tıp Bilimleri Enstitüsü, Swami Rama Nagar, Dehradun 248140, Uttaranchal, Hindistan.

HEDEFLER: Migrende, biyolojik geri bildirimle desteklenmiş, diyaframdan nefes almanın ve sistematik rahatlamanın yararlarını değerlendirmek ve uzun dönemli migrenden korunma tedavisinde propranolol kullanımıyla karşılaştırmak.

YÖNTEMLER: 192 migren hastası randomize olarak iki gruba ayrıldı. Propranolol alan grup günde 80 mg propranolol alırken, biyolojik geri bildirim grubu altı ay boyunca ev egzersizleriyle birlikte, diyaframdan nefes alma ve sistematik rahatlama egzersizleriyle desteklenmiş ısısal biyolojik geri bildirim ile elektromiyograma (EMG) tabi tutuldular.

SONUÇLAR: Biyolojik geri bildirim grubunda %66,66; propranolol grubunda ise %64,58 oranında önemli bir tıbbi tepkime görüldü. Krizlerin sıklığı, şiddeti ve süresi ve kusma epizotlarının sayısı her iki grupta da altı ayda ciddi oranda azaldı ama gruplar arasındaki farklılıklar istatistik olarak önemsiz kaldı. Tedavi sonrası bir yıllık dönemde, biyolojik geri bildirim grubunda; grubun bütününde (%9,37) ve bu grupta tedaviye cevap verenler (%9,37) olmak üzere propranolol grubuna göre, grubun bütününde (%38,54) ve bu grupta propranolol’a cevap verenler (%53,22) olmak üzere migrenin yeniden ortaya çıkması biyolojik geri bildirim grubunda çok daha az rastlanan bir olgu oldu.

SONUÇLAR: Biyolojik geri bildirimle desteklenmiş, diyaframdan nefes alma ve sistematik rahatlama migrende oldukça yararlı olmuştur ve uzun süreli olarak migren tedavisinde propranolol’den daha etkili olmuştur.


Tüm hakları saklıdır. © 2020 Nefes Koçluğu Federasyonu design by ixir.